WERKSCHOENEN EN GECERTIFICEERDE STEUNZOLEN.

 In Nieuws

Negen op de tien dragers van veiligheidsschoenen draagt de schoenen zoals de fabrikant ze gemaakt heeft. Maar er is ook een groep die andere, aangepaste inlegzolen nodig heeft. Dit kunnen standaard inlegzolen zijn maar ook aangemeten (steun) zolen.

Wetgeving voor werkschoenen en veiligheidsschoenen
In Europa zijn er richtlijnen opgesteld voor veiligheidsschoenen. Deze zijn gebundeld in de EN ISO 20345 (EN345). Hierin wordt bepaald waaraan veiligheidsschoenen moeten voldoen en welke klassen er onderkend worden.
Daarnaast is het zo dat producten die verhandeld worden in Europe de CE normering moeten hebben. Hieruit blijkt dat de producten, dus ook werkschoenen en veiligheidsschoenen, aan alle geldende wet- en regelgeving voldoen.
De veiligheidsschoenen met CE normering zijn getest in de staat zoals ze uit de fabriek komen. Dus met de originele inlegzool. Wanneer u de originele inlegzool vervangt door een andere inlegzool wijken de schoenen af van de geteste norm en vervalt de CE normering. U draagt dan veiligheidsschoenen zonder CE normering.

 

Is het erg om werkschoenen zonder CE normering te dragen?

De aansprakelijkheid van de fabrikant vervalt namelijk zodra u de inlegzool verwisselt. Hij is niet meer aansprakelijk voor zijn producten. U draagt voor de wet immers gewone schoenen. Tevens zijn er al verzekeraars en arbodiensten die niet meer uitkeren bij een ongeval waarbij geen werkschoenen met CE normering worden gedragen. U wordt behandeld als iemand die geen werkschoenen draagt terwijl dit conform de wet- en regelgeving wel verplicht was.

Waarom zijn gecertificeerde steunzolen zo belangrijk?

Wanneer u de originele inlegzolen vervangt, verandert u daarmee de eigenschappen van de schoenen. De twee belangrijkste risico’s die ontstaan zijn een te kleine restruimte (Dit is de ruimte die overblijft tussen uw tenen en de veiligheidsneus na een impact. Hierdoor kunnen uw tenen bekneld raken en zelfs blijvend letsel oplopen) en het verlies van de antistatische eigenschappen.

Werkschoenen en veiligheidsschoenen zijn pas gecertificeerd als de combinatie van schoen en inlegzool gecertificeerd zijn.