Mijn naam is Jeanne Brugmans-Donkers

Ik ben in 1993 afgestudeerd als podotherapeut aan de Hogeschool Eindhoven
en dus in het bezit van een Bachelor Degree voor Podotherapie.
In juni 1994 ben ik met mijn eigen praktijk podotherapie gestart in Sint-Oedenrode.

Vanaf 1 juni 2011 heb ik ook een praktijk in mijn woonplaats Keldonk.

De podotherapeut is het enige beroep in de voetengezondheidszorg,
dat via artikel 34 van de wet BIG een opleidingstitel bescherming geniet. Dit op basis van een erkende HBO-diploma na het voltooien van de 4-jarige bachelor opleiding. Het deskundigheidsgebied van de podotherapeut is ook in de wet omschreven. Het is dus een erkenning door de overheid van de bekwaamheden en de deskundigheid van de podotherapeut. De podotherapeuten hebben net zoals de andere beroepen, die in de wet BIG worden genoemd, een eigen kwaliteitsbeleid met de daaraan verbonden registratie. De NVvP heeft deze registratie ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici, dat onafhankelijk van de vereniging de criteria bewaakt. Het niveau van deze (her)registratie ligt beduidend hoger dan van de wettelijke BIG registratie ( niveau van beginnende beroepsbeoefenaar).

Ik heb ondertussen al vele mensen van hun voetklachten of van andere klachten t.g.v. een afwijkende voetstand afgeholpen.

Podotherapie Brugmans is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Deze registratie maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg, patiënten, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en overheid, zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk.

Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici onder KP-nr. 19900991896.

0ver_Jeanne staand
gele-voet-enkel2x