Het onderzoek

De podotherapeut voert een uitgebreid vraaggesprek (anamnese), waarna een uitgebreid onderzoek volgt met als doel de oorzaak van de klachten op te sporen. Is de oorzaak bekend, dan stelt de podotherapeut vanuit deze diagnose een behandelplan op.

onderzoek_beeld

De onderdelen van podotherapeutisch onderzoek

De podotherapeut start met een onderzoek naar de oorzaak van uw klachten. Uw klacht wordt besproken en daarbij kijkt de podotherapeut naar de ermee samenhangende gegevens. Daarna wordt de diagnose gesteld. Dit gebeurt d.m.v. de volgende methodes:

Inspectie

Door de anatomische standsafwijkingen, verkleuringen en/of bijzonderheden te meten.

Palpatie

Door het uitlokken van pijnklachten en kijken naar mogelijke afwijkingen in botstructuren en pijnlijke plekken.

Functieonderzoek

Door de bewegingsmogelijkheden en stabiliteit van gewrichten te testen. Hierbij neemt het functieonderzoek van de voet en de enkel een centrale plaats in. Met klachten aan knieën, heupen of rug wordt het functieonderzoek uitgebreid. In sommige gevallen voert de podotherapeut ook spiertesten uit om klachten te lokaliseren. Hierbij kijkt de therapeut op welke plaatsen en bij welke druk/houding pijn ontstaat.

Ganganalyse

Door te kijken naar de afwikkeling en de beweging van de voet en eventueel naar de beweging van de knieën, heupen en romp.

Podoscopie

Een podoscoop is een lichtbak, waarbij op de bodem een spiegel is geplaatst. De podotherapeut bekijkt hiermee de zolen van uw voeten om de drukverdeling te beoordelen.

Afdrukken/voetdrukmeting/podografie

Met een blauwdruk, schuimafdruk of drukmeting beoordeelt de podotherapeut de drukverdeling onder de voet.

Schoeninspectie

Slijtage van schoenen geeft veel informatie over het looppatroon en de mogelijke oorzaak van de klachten.

Differentiaaldiagnose

Door de waarschijnlijkheidsdiagnose maakt de podotherapeut onderscheid tussen vergelijkbare diagnosen, om zo te komen tot de juiste diagnose.

Skills podotherapeut

De podotherapeut is zeer breed opgeleid en beheerst het hele scala aan behandelmethodieken van klachten. In de praktijk zal het zo zijn dat allerlei factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van klachten zoals biomechanische, neurologische en orthopedische factoren. Met al deze factoren wordt rekening gehouden bij het bepalen van de therapie en het uit te voeren behandelplan in het geval zolen en/of orthesen zullen moeten worden gemaakt.

Het belang van goede schoenen

Verder spelen (sport)schoenen een zeer belangrijke rol en deze zullen ook worden beoordeeld en indien nodig zullen schoenadviezen worden gegeven. Een podotherapeut is tevens opgeleid om in de schoen modificaties aan te brengen en kan adviezen verstrekken voor het laten aanpassen van schoenen. In veel gevallen wordt er nauw samengewerkt met orthopedisch schoenmakers en orthopedisch schoentechnici.