podotherapie-brugmans-logo

Disclaimer / Gebruikersovereenkomst

Podotherapie Brugmans is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17252781.

Deze website Podotherapie Brugmans is het eigendom van en wordt beheerd door:

Podotherapie Brugmans
T 0413-478610
E info@podotherapiebrugmans.nl

Gerelateerde informatie:

Privacy Beleid

Op deze website is een gebruikersovereenkomst van kracht tussen Podotherapie Brugmans en de bezoeker van de website, hierna ‘de gebruiker’ genoemd. Door gebruik te maken van de website podotherapiebrugmans.nl gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Podotherapie Brugmans behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

Gebruiksvoorwaarden website & informatie
Alle informatie, teksten (zoals specificaties, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, handelsnamen, producten en/of diensten – hierna ‘de informatie’ genoemd – die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Podotherapie Brugmans

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Podotherapie Brugmans het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Links naar deze website
Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Podotherapie Brugmans bevindt of via de link naar de website van Podotherapie Brugmans wordt gestuurd.

Aansprakelijkheid
De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Podotherapie Brugmans staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Podotherapie Brugmans is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien Podotherapie Brugmans van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

Links naar andere websites
Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s. Podotherapie Brugmans heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Privacy
Podotherapie Brugmans verwijst hiervoor naar haar Privacy-beleid en de Verwerkersovereenkomst AVG.

Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Contactinformatie
Als u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst, neemt u dan contact met Podotherapie Brugmans op via het contactformulier.

Podotherapie Brugmans versie 19 maart 2019